Vietnam Golf Plaza ký kết cùng Parkview Clinic Korea
Golfer họ Đoàn - Đoàn Xuân Phương xuất sắc giành được HIO trị giá 525 triệu đồng bao gồm fullset gậy Kenichi 6* S-Classic
Diễn giả, TGĐ Ngô Phương chia sẻ về chủ đề trải nghiệm khách hàng
Buổi đấu giá đã thành công quyên góp 355 triệu đồng cho Quỹ tấm lòng vàng tỉnh Hà Tĩnh