Giải Ra Mắt CLB Golf Du Lịch Phía Nam
Kenichi Việt Nam tài trợ giải đấu Outing Viet Nam Women's golf club
Sự trân quý từ đại diện Golfgroup và đối tác
Món quà vô giá từ đại diện thương hiệu
Giải đấu Doanh Nhân Việt Nam Lần Thứ Nhất
Sự kiện sinh nhật 6 năm Golfgroup